Cílem článku bude porovnat vlastní výrobu webu a webdesignéra, aby si lajk dokázal představit, do čeho jde.

Vypsat důvody pro a proti.